ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE AE»

Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για τις πωλήσεις της εταιρείας «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE AE.» (αναφερόμενη στο εξής ως «εταιρεία»). Η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση. Αντίθετοι ή παρεκκλίνοντες από αυτούς όροι του αγοραστή δεν είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία.

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μετσόβου 5.
1.2 Η κοινοποίηση ή αποστολή προς τον αγοραστή τιμοκαταλόγων, διαφημιστικών ή ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και εξατομικευμένων προσφορών μέσω e-mail, fax, ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο μέσο, αποτελεί απλή πρόσκληση προς υποβολή πρότασης και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
1.3 Η παραγγελία του αγοραστή που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή πωλητών της, είτε κατ ’ιδίαν, είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου, fax ή e-mail, αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τον ίδιο και υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.4 Η εταιρεία μπορεί να αποδεχθεί την παραγγελία είτε με την εκτέλεση αυτής είτε με έγγραφη αποδοχή της. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία επικοινωνεί με τον αγοραστή και ενημερώνει σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο στο αρμόδιο τμήμα παραγγελιών της εταιρείας (τηλ. 2130998900) εντός 48 ωρών από τη λήψη της εν λόγω παραγγελίας. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος η παραγγελία δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1 Τα προϊόντα είναι παραδοτέα στη Μάνδρα Αττικής. Η ευθύνη και ο κίνδυνος τυχαίας χειροτέρευσης ή καταστροφής μεταβαίνει στον αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα.
2.2 Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την εταιρεία για την πώληση και μεταφορά των προϊόντων (ενδεικτικώς τιμολόγια/δελτία αποστολής), θα πρέπει να υπογράφονται και να τίθεται σε αυτά και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον αγοραστή, είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του αγοραστή ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, θα τεκμαίρεται ότι έγινε κατ’ εντολή και πληρεξουσιότητα του αγοραστή και ότι το πρόσωπο αυτό συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή. Κατά συνέπεια τα παραστατικά που φέρουν υπογραφή κατά τα ως άνω θα αποτελούν πλήρη, έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.
2.3 Η εταιρεία δεν ευθύνεται αν, παρά την τήρηση των προδιαγραφών συσκευασίας του κατασκευαστή, σημειωθεί φθορά ή καταστροφή των προϊόντων κατά τη μεταφορά ή/και εκφόρτωση αυτών.
2.4 Ημερομηνίες και προθεσμίες παράδοσης συμφωνούνται δεσμευτικά μόνο αν φέρουν τον έγγραφο τύπο. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την εταιρεία, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον αγοραστή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, ο πελάτης ενημερώνεται εκ νέου σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης.
2.5 Η εταιρεία απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, ακόμη και στην περίπτωση που οι χρόνοι παράδοσης έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον αγοραστή. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της εταιρείας.
2.6 Η εταιρεία διατηρεί πάντα το δικαίωμα τμηματικής παράδοσης ή παροχής.
2.7 Η τήρηση των υποχρεώσεων παράδοσης και παροχής προϋποθέτει την έγκυρη και κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή.

3. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
3.1 Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της εταιρείας πλέον ΦΠΑ. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρείας που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
3.2 Εκπτώσεις επί των τιμών καταλόγου της εταιρείας ισχύουν εφόσον έχει προηγηθεί ειδική προς τούτο έγγραφη (μέσω fax ή e-mail) συμφωνία των μερών ή των εξουσιοδοτημένων προς τούτο υπαλλήλων κάθε μέρους στην οποία θα αναγράφονται τα προϊόντα με τους κωδικούς τους και το ποσοστό έκπτωσης.
3.3 Το τίμημα για την πώληση των προϊόντων πρέπει να καταβάλλεται τοις μετρητοίς πριν από την παραλαβή των προϊόντων, εκτός εάν έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία για πίστωση του τιμήματος, περίπτωση κατά την οποία, η διάρκεια πίστωσης θα αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό που θα εκδίδεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό της εταιρείας, η ημερομηνία πίστωσης στο λογαριασμό καθορίζει την τήρηση της προθεσμίας πληρωμής. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης, αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω fax (2130998910), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης.
3.4 Επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια γίνονται αποδεκτά κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Έως την εξαργύρωση τους η αξίωση της εταιρείας για την καταβολή του τιμήματος της πώλησης παραμένει εις το ακέραιο. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη αποστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής.
3.5 Το ποσό της καταβληθείσης προκαταβολής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ακύρωσης της παραγγελίας, αδυναμίας ή υπερημερίας παροχής κλπ.
3.6 Η εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της έναντι του αγοραστή και να παραχωρήσει την είσπραξη τους σε τρίτους.
3.7 Καθυστέρηση του αγοραστή να εξοφλήσει το τίμημα εκδοθέντος τιμολογίου, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η εταιρεία δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του αγοραστή, όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητα του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π. Η εκ μέρους της εταιρείας είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτηση της από τα λοιπά δικαιώματα της.
3.9 Η οφειλή του αγοραστή προς την εταιρεία αποδεικνύεται και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η εταιρεία από τα εμπορικά της βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του αγοραστή και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσό. Ο αγοραστής αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της εταιρείας και ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της εταιρείας κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.
3.10 Σε περίπτωση αναστολής πληρωμών, διαμαρτύρησης συναλλαγματικής, μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και αξιοπιστίας, καθώς και σε περίπτωση επέλευσης άλλων γεγονότων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεκπεραίωση της συναλλαγής, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη και να καταγγείλει τη σύμβαση, εφόσον ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος, παρόλο που του ζητήθηκε, να χορηγήσει εγγυήσεις ή να καταθέσει χρήματα κατά την παραλαβή.

4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μέχρι την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που διατηρεί η εταιρεία κατά του αγοραστή, τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας. Ο αγοραστής φυλάσσει τα προϊόντα αζημίως, και δικαιούται, εφόσον δεν τελεί σε υπερημερία, να προβαίνει στη συνήθη κατά τις συναλλαγές επεξεργασία και διάθεσή τους. Τυχόν απαιτήσεις που θα προκύψουν από την πώληση ή από άλλη έννομη αιτία σχετικά με τα υπό παρακράτηση προϊόντα εκχωρούνται εξ ολοκλήρου ήδη από τώρα από τον αγοραστή στην εταιρεία ως διασφάλιση, εξουσιοδοτείται δε ο αγοραστής να αξιώσει επ’ ονόματι του ιδίου (αγοραστή) για λογαριασμό της εταιρείας τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί μόνο να ανακληθεί αν ο αγοραστής δεν ανταποκρίνεται κανονικά στις καταβολές των οφειλών του. Σε περίπτωση επεμβάσεων τρίτων στα υπό παρακράτηση προϊόντα, ο αγοραστής οφείλει να υποδείξει στον τρίτο ότι τα προϊόντα ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας και να την ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση. Στον βαθμό που ο τρίτος δεν είναι σε θέση να αποδώσει τα δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα που τελούν σε συνάρτηση με τυχόν επέμβασή του στην κυριότητα της εταιρείας ευθύνεται γι’ αυτά ο αγοραστής. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αγοραστή, ιδιαίτερα υπερημερίας πληρωμής, η εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση των υπό παρακράτηση προϊόντων. Η υπαναχώρηση από την πώληση ενός προϊόντος θα θεωρείται τελεσθείσα μόνον εφόσον, και μόνο για όσα από, τα προϊόντα ευρεθούν και ανακτηθούν από την εταιρεία, ενώ για τα υπόλοιπα θα εξακολουθεί να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της από την πώληση. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της εταιρείας των δικαιωμάτων της από την σύμβαση της πωλήσεως, σε καμία περίπτωση δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματά της, τα οποία απορρέουν από την κυριότητα και αντιστρόφως παρά μόνο στο μέτρο που θα επέλθει ικανοποίηση της αξίωσης της εταιρείας εκ της ασκήσεως της μίας εκ των δύο κατηγοριών δικαιωμάτων.

5. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες που προέκυψαν επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές οδηγίες χρήσης, χειρισμού, συντήρησης, αποθήκευσης και τοποθέτησης ή επειδή ο χρήστης δεν έχει ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για το πεδίο το οποίο το προορίζει ή επειδή τρίτοι πραγματοποίησαν επεμβάσεις στο παραδοτέο αντικείμενο.
5.2 Εγγυήσεις τις οποίες αναλαμβάνουν προμηθευτές της εταιρείας μέσω δηλώσεων εγγυήσεως, διαφημίσεων ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου αναφορικά με κάποιο προϊόν που εμπορεύεται η εταιρεία, είναι δεσμευτικές μόνο για τον εν λόγω προμηθευτή και όχι για την εταιρεία.
5.3 Η αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα παραδιδόμενα εμπορεύματα αμελλητί ως προς την ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων και σε περίπτωση που εντοπίσει ελάττωμα να ειδοποιεί την εταιρεία εγγράφως και εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι τα εμπορεύματα έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτά.
5.4 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την φυσιολογική φθορά του προϊόντος.
5.5 Μόνο ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής διατηρεί αξιώσεις εναντίον της εταιρείας λόγω ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους στους οποίους τυχόν μεταβιβάζει ο αγοραστής τα προϊόντα.
5.6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πωληθέν προϊόν παρουσιάζει κάποια έλλειψη για την οποία ευθύνεται η εταιρεία και αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τον αγοραστή εγκαίρως, η εταιρεία έχει το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση), αφού προηγουμένως ελέγξει το προϊόν, να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εμπορεύματος δωρεάν εφόσον το ελάττωμα υπήρχε κατά τη χρονική στιγμή μετάβασης του κινδύνου.
5.7 Ο αγοραστής οφείλει να διατηρήσει τη ζημία και τα έξοδα αποζημίωσης όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
5.8. Μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση συνυπαιτιότητας από τον αγοραστή ή τρίτους, στους οποίους καταλογίζονται οι πράξεις ή παραλείψεις για τη ζημία, τα έξοδα αντισταθμίζονται. Εδώ, πρέπει να συνυπολογίζεται αναλόγως η υπαιτιότητα των μετεχόντων.
5.9 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για διακοπή λειτουργίας και διαφυγόν κέρδος.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1 Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, κατά περίπτωση, καλούμενα εφεξής «ΔΠΧ») , με σκοπό την αποστολή προσφοράς ή/και την σύναψη σύμβασης ή/και την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, ή/και την αποστολή διαφημιστικού υλικού.
6.2 Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη μεταξύ μας σύμβασης ή/και για την σύναψη και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή/και για τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας με διατάξεις της φορολογικής και λοιπής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή/και για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της επιχείρησής μας να διαφυλάξει τα δικαιώματά της που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, ή/και για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας να διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες της, στο μέτρο και με τα μέσα που επιτρέπει ο νόμος κατά περίπτωση.
6.3 Δεδομένα εικόνας που τυχόν συλλέγονται κατά την είσοδό σας στην εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τη διαφύλαξη του έννομου συμφέροντος της επιχείρησής μας για την προστασία προσώπων και περιουσίας εντός των εγκαταστάσεών της.
6.4Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι ελληνικές φορολογικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή κρατική αρχή αιτηθεί βάσει νόμου την λήψη και επεξεργασία τους. Πρόσβαση σε αυτά έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της επιχείρησής μας και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνάμει σύμβασης, επιχειρήσεις- εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι, ως εκτελούντες την επεξεργασία, δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6.5. Λόγω της φύσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και της συνακόλουθης περιόδου εγγύησης ή της ανάγκης για παροχή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών μετά την πώληση, δεδομένα που έχουν συλλεγεί για τη σύναψη ή/και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης, διατηρούνται για διάστημα 5 ετών από τη συλλογή τους ή άλλως μέχρι την αμετάκλητη εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση τυχόν διαφοράς, πλην των δεδομένων εικόνας που διατηρούνται για 15 ημέρες.
6.6Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα α) υποβολής αιτήματος στην επιχείρησή μας στο email info@pks-hendi.com για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας και β) καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού 679/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
7.1 Δηλώσεις και κοινοποιήσεις επιφέρουσες έννομες συνέπειες που ο αγοραστής ή κάποιος τρίτος απευθύνει στην εταιρεία πρέπει να ακολουθούν τον έγγραφο τύπο και να κοινοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας (Μετσόβου 5, Μοσχάτο).
7.2 Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
7.3 Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της εταιρείας και αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.
7.4 Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών ή κάποια διάταξη στα πλαίσια άλλου είδους συμφωνιών είναι ή καταστεί ανενεργή, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων όρων ή των άλλων συμφωνιών.